Av de 5 største investeringene i regionen den senere tid, er 4 relatert til miljø og klima.

I Green Valley er det de siste årene investert betydelige summer i fornybar energi, industriell utvikling og utbygging av fjernvarme.

Etter en uformell kartlegging av de største investeringene i regionen er Eidsiva sin oppgradering i Svartfossen til nesten 400 mill, Solør Bioenergi sin samlede utbygging på ca 200 mill, Schütz Nordic sin industrielle satsing på resirkulering av containere til 85 mill og Eidsiva/Norsenterets samlede fjernvarmeutbygging i Kongsvinger som nærmer seg 100 mill.
Den femte store investeringen i regionen er Sentrum Videregående Skole i Kongsvinger til ca 350 mill.

–          Dette er bare fakta, og ett eksempel på at de overordnede klima og miljøutfordringer også innebærer nye muligheter, både innen industri og ett mer energieffektivt samfunn, sier Even Wiger, prosjektleder for Green Valley.