Enovas støtteprogrammer gir gode muligheter for kommunene

Større forutsigbarhet for søkere med endret støtteprogram eksisterende bygg

Predefinerte energitiltak skal gjøre det enklere for søkere å velge de mest effektive tiltakene. Allerede i søknadsprosessen vil søker få et estimat på hvor stor støtten kan bli. Enova tar også bort nedre kWh-grense for å søke støtte, slik at tilbudet blir tilgjengelig for flere prosjekt.

 

– Søkerne vil få en tydelig og tidlig indikasjon på støttenivået. Vi mener dette gir kunden større forutsigbarhet, og oss mulighet til å saksbehandle sakene raskere sier markedssjef for yrkesbygg, Christian Hemmingsen i Enova. Endringene vi nå har lagt opp til skal gjøre det mer attraktivt å ta ut sparepotensialet identifisert i eksisterende bygningsmasse.

Les mer om Støtteprogram eksisterende bygg

 

Støtte til energitiltak i ulike utendørs anlegg

Gjennom dette programmet bidrar Enova til å realisere prosjekter som benytter energieffektive løsninger.
– Vi tror det er et stort potensial for å velge mer energieffektive løsninger både blant private og offentlige aktører, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova Merete Knain.

Typiske områder er gatelys/veilys, landstrøm i havner, elektrisk banedrift, utendørs idrettsanlegg, VAR-sektoren og oppdrettsanlegg, men andre områder er også aktuelle.  Enovas investeringsstøtte skal bidra til å realisere prosjekter som har ambisiøse energimål, men som ikke har tilstrekkelig lønnsomhet til å bli gjennomført uten støtte.

 

Nytt gatelysanlegg i Steinkjer kommune kutter kommunens strøm- og vedlikeholdsutgifter med rundt 1,5 million kroner årlig

 

Mulig å søke om støtte til energiledelse i anlegg

Støtte til introduksjon av energiledelse

Gjennom programmet Støtte til introduksjon av energiledelse i industri og anlegg gir Enova støtte til analyser og etablering av tiltakslister i industri- og anleggsvirksomheter med ulike typer utendørsanlegg som etablerer energiledelse.
Manglende kompetanse og bevissthet om egen energibruk er en betydelig barriere mot effektiv og bærekraftig energibruk i industrien så vel som anlegg og samfunnet for øvrig. Med etablert energiledelse kan virksomheter ta grep om sin energibruk og sette arbeidet inn i et kontinuerlig system for oppfølging og forbedring. Eksempler på kommunale virksomheter som kan søke på dette programmet er vann- og avløpssselskap, havner etc.

Les mer om Støtte til introduksjon av energiledelse