Green Valley Forum, 13. januar 2012

Green Valley forum – en energisprøyte for regionen.

Green Valley forum som ble arrangert fredag 13. januar hadde stor interesse, og ett fullpakket konferanserom med deltakere som fikk stort påfyll av fornybar kompetanse.

Til sammen 46 deltakere, med politisk- og administrativ ledelse, næringsliv, næringshager og andre primære pådrivere i regionen var tilstede.

 

–          En slik Kickstart ble bedre enn forventet. Stor interesse og meget gode presentasjoner fra våre utenbygds foredragsholdere gjorde at alle fikk god påfyll med fornybar kompetanse, sier Even Wiger, prosjektleder for Green Valley.

 

Green Valley er ett omdømmeprosjekt i regionen, der regionen skal fremheve den landsledende kunnskap ulike aktører allerede har. De ulike innlederne fremhevet de gevinster man kan oppnå ved å satse målrettet på miljø og klima, og her er noen sitater fra fredagens Green Valley Forum:

 

Regionrådsleder Øystein Østgård

–          Green Valley er ett omdømmeprosjekt, og derfor må vi alle bli bedre på å bygge denne identiteten.

–          Vi gleder oss til fortsettelsen, og det forventes synlige resultater av prosjektet.

 

Entra Eiendom, v/Carl Henrik Borchenius

–          Entra Eiendom satser målbevisst, og skal være en fremtidsrettet eiendomsutvikler i Norge som skal være ledende på bærekraftige løsninger på kommersielle betingelser.

–          Entra Eiendom skal være ledende på miljø, rett og slett fordi det er lønnsomt.

 

Green Business Region, v/Anders Sundvall

–       Miljöteknik och miljötänkande är alltid en ekstra pluss.

–       Fokus på hållbar utveckling har gjort Dalarna känd i hela Sverige.

 

Energirådet Innlandet, v/Erik Longva

–          Miljøhensyn har gått forbi pris når det gjelder bevissthet opp mot privat energiforbruk.

–          Energirådet Innlandet vil gjerne bidra til og underbygge det positive regionale initiativet Green Valley er.

 

Våler Kommune, v/Asgeir Rustad

–          Tankesettet og retorikken rundt Green Valley er spennende og fremtidsrettet.

–          Vi kan forbedre oss mye innen omdømme og informasjon på de gode historier lokalt.

 

Nord Odal Kommune, v/Lise Selnes

–          Jeg håper Green Valley kan bli den samlende og moderne arena for regionens omdømme, både for egne innbyggere – men også de utenfor.

–          Kunnskapsutveksling om fremtidens muligheter og informasjon om aktørbildet i regionen er viktig for meg, og dagens møte ga god informasjon om det.