Nordiske Energy Technology Perspectives

har som mål å være et sentralt referansedokument for energiteknologisk politikk i den Nordiske regionen fram mot 2050.

Det vil vise fremtredende eksempler på Nordisk lederskap i overgangen mot et mer bærekraftig energisystem.

Her kan du lese om dette http://www.nordicenergy.org/project/nordic-energy-technology-perspectives/