«Sexy vannvarme fra Solenergi»

FerroFil AS på Årnes er en av mange bedrifter som stolt kan vise frem produkter de har levert i 40 år, også kan tilpasses og være en del av løsningene på bruk av mer fornybare energi, i dette tilfelle solenergi.

 

FerroFil AS produserer blant annet varmtvannsbeholdere, og bedriften er svært stolte av det nye  solenergidrevne varmesystemet som er levert til den nye videregående skolen på Gran.

 

-Om sommeren er skolen tom, men sola virker optimalt. Da sendes energien tilbake til fjernvarmeanlegget som supplerer skolens energibehov gjennom vinteren, forteller direktør Thore Sydtangen.

 

Dette er et godt eksempel på at tradisjonelle industriprodukter kan tilpasses forventninger og krav til nye energiløsninger.

 

Kilde: Glåmdalen.