Transnova har satt av inntil 500 000 euro til å støtte den norske delen av prosjekter i utlysningen «Future Travelling».

Utlysningen er delt opp i to faglige områder:

  • Future Vehicle Technologies søker etter prosjekter som omhandler framdriftssystemer for alternative drivstoff.
  • Traveller of the Future søker etter prosjekter som omhandler IKT/ITS-relaterte tjenester som skal bidra til grønnere og mer sømløs transport.

 

Her finner du mer informasjon.