Våler & Vekst = Vann & Vind

I avisa Glåmdalen, har vi kunnet lese om mulige milliardinvesteringer på fornybar energi i Våler. Fornybar energi og utviklingen av teknologi knyttet til bedre energiutvinning av bl.a eldre kraftverk er i sterk vekst. I Green Valley er alle de største investeringer de siste 2-3 årene knyttet til mer bærekraftige og fornybare energiløsninger – og disse investeringer vil gjøre Våler og regionen som helhet til en enda mer fremtidsrettet region å bo i. Vi ser frem til å følge denne utviklingen.

 

Kilde: Glåmdalen