Fakta om Green Valley

Green Valley skal gjennom moderne tankesett konvertere miljø og klimautfordringer til mulighetenes arena. Redusert utslipp og innovasjon, energieffektivitet og bærekraftig velferd og oppvekst skal prege hverdagen i Green Valley.

Green Valley er et prosjekt i regi av Glåmdal regionråd. Glåmdal regionråd består av kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes samt Hedmark fylkeskommune.

Green Valley skal utvikles som et regionalt identitets- og varemerkekonsept gjennom konkrete og målbevisste tiltak innen miljø- og klimaområdet for alle regionens aktører (innbyggere, kommunale og offentlige virksomheter og næringslivet) der ambisjonen er at Glåmdalsregionen skal kunne ta posisjonen som landsledende innenfor klima- og miljøbevissthet i bredde og dybde og vise dette i praksis.

Logo og maler for Green Valley