Grønne muligheter

Som innbygger i denne regionen kan du gjøre noe for fremtidens miljø. Bruk tips, rådnyttige lenker og andres erfaringer og bidra til et bedre miljø.

Fremtidens næringsliv er de som tar i bruk  mulighetene innenfor ny miljøvennlig teknologi. Enten som et konkurransefortrinn eller som nye forrtetningsmuligheter. Sjekk ut nyttige lenker og hvordan andre gjør det.

Det er enkelt å ta grønne grep, også for kommuner. Her har Green Valley samlet gode tipsnyttige lenker og referanser som gjør det enkelt å sette i gang nå.