Nyttige lenker for innbyggere

Veteranmopedklubben "Blåreik" fra Eidskog.

Veteranmopedklubben «Blåreik» fra Eidskog.

Hvordan er din påvirkning av miljøet? Her kan du se WWF’s klimakalkulator.

Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele verden blir oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet. Her i landet ble Earth Hour arrangert for første gang i 2009. Rundt to millioner nordmenn deltok.
Her kan du lese mer om Earth Hour.

Eidsiva Energi AS er regionens ledende energiselskap med store aktiviteter knyttet til vannkraft, fornybar energi innen bio og fjernvarme, men også et vekstselskap Eidsiva Vekst AS som utvikler ulike bedrifter og prosjekter med målsetting om vekst og utvikling på innlandet. De er også en solid sponsor av kulturarrangementer på innlandet. Eidsiva eies av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og 26 kommuner i de to fylkene.

Enova  er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena.

Transnova er et statlig verktøy for å drive frem klimaeffektiv transport. Har du en smart ide om hvordan man kan fremme mer miljøvennlige løsninger, eller har en ide som kan redusere utslippet på landeveien er det bare å søke om økonomisk støtte fra Transnova.

NAF (økokjøring)  er Norges største bilorganisasjon, og her har du mange tips og råd om mer miljøvennlig kjøring.

Hvilke produkter er farlige for miljøet?  Klima- og forurensningsdirektoratet har laget en fin oversikt over farlige stoffer i forbrukerprodukter.

Hvordan er din påvirkning av miljøet? Mulig du vet, men her kan du se WWF’s klimakalkulator som kan gi deg en overraskelse i en eller annen retning.

Grønn Bil  et prosjekt som jobber for 200.000 elbiler og ladbare hybridbiler på norske veier i 2020. Dette målet er et viktig skritt på veien mot nullutslipp fra veitransporten. Energi Norge, Transnova, Kommunenes Sentralforbund og ZERO står bak prosjektet. De har blant annet en kjekk elbilkalkulator her.

Kom gjerne med tips til nye lenker. Del det med alle på Facebooksiden vår!