Tips og råd for innbyggere

 • Hva bruker du strøm på? Hafslund har en fin oversikt her.
 • Energiråd Innlandet har gode tips om hvordan du reduserer oppvarmingsbehovet. De gir også nyttige tips om eneregieffektivisering i privatboliger.
 • Klima og forurensingsdirektoratet har gode tips om hvordan du fyrer riktig.
 • Sjekk også hvordan andre har gjort det i våre referanser her
 • Eidsiva Energi AS
  Eidsiva Energi er regionens ledende energiselskap med store aktiviteter knyttet til vannkraft, fornybar energi innen bio og fjernvarme, men også et vekstselskap Eidsiva Vekst AS som utvikler ulike bedrifter og prosjekter med målsetting om vekst og utvikling på innlandet.
  De er også en solid sponsor av kulturarrangementer på innlandet.
  Eidsiva eies av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og 26 kommuner i de to fylkene.
 • Enova
  Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena.
 • Transnova
  Transnova er et statlig verktøy for å drive frem klimaeffektiv transport. Har du en smart ide om hvordan man kan fremme mer miljøvennlige løsninger, eller har en ide som kan redusere utslippet på landeveien er det bare å søke om økonomisk støtte fra Transnova.
 • NAF (økokjøring)
  NAF er Norges største bilorganisasjon, og her har du mange tips og råd om mer miljøvennlig kjøring.
 • Energiråd Innlandet
  Som navnet tilsier er dette et rådgivende organ for mer bærekraftig utvikling, innen industri, boligbygging, kommuner, transport og annet. De har mye nyttig informasjon om det meste innen miljø og klima knyttet opp mot hverdagslige utfordringer.