Referanser for kommuner

Framtidens byer. Departementene har utviklet en side hvor du kan få tips og råd i planlegging og gjennomføring av utviklingsprossesser knyttet til klima og miljø i egen kommune.

 

Green Business Region er en samhandlings – och innovasjonsarena for miljørelaterte bedrifter i Dalarna og Gävleborg i Sverige. Målet med Green Business Region er at Dalarna og Gävleborg år 2015 skal sees som en  ledende region innen miljøarbeid  – en region der manga bedrifter tør vokse ved å utviklie holdbare og miljøtilpassede løsninger som skaper nye arbeidsplasser.

 

BioFuel Region. Regionen arbeider for en samfunnsomstilling ved å konvertere fra fossile til fornybare energikilder! BioFuel Region er et samarbeid mellom kommuner, bedrifter, regionale organisasjoner, fylkeskommuner og universiteter i de fire nordligste fylkene i Sverige. BioFuel Region er en politisk nøytral organisasjon og er også støttet av de nasjonale myndighetene.