For næringslivet

- en framtidsrettet og bærekraftig aktør.

Fremtidens næringsliv tar i bruk  mulighetene innenfor ny miljøvennlig teknologi. Enten som et konkurransefortrinn eller som nye forrtetningsmuligheter. Sjekk ut nyttige lenker og les under hvordan andre gjør. Eller se alle artikler i vårt arkiv.

 

 

 

 

 

 

 

Bildet  er fra Solør Bioenergi sine biobrenselanlegg På Kirkenær, som er en av de største investeringene som er gjort i regionen innen fornybar energi.

 

Se alle artikler i vårt arkiv.

Relaterte artikkler

 • Enovas støtteprogrammer gir gode muligheter for kommunene

  Større forutsigbarhet for søkere med endret støtteprogram eksisterende bygg

  Predefinerte energitiltak skal gjøre det enklere for søkere å velge de mest effektive tiltakene. Allerede i søknadsprosessen vil søker få et estimat på hvor stor støtten kan bli. Enova tar også bort nedre kWh-grense for å søke støtte, slik at tilbudet blir tilgjengelig for flere prosjekt.

   

  – Søkerne vil få en tydelig og tidlig indikasjon på støttenivået. Vi mener dette gir kunden større forutsigbarhet, og oss mulighet til å saksbehandle sakene raskere sier markedssjef for yrkesbygg, Christian Hemmingsen i Enova. Endringene vi nå har lagt opp til skal gjøre det mer attraktivt å ta ut sparepotensialet identifisert i eksisterende bygningsmasse.

  Les mer om Støtteprogram eksisterende bygg

   

  Støtte til energitiltak i ulike utendørs anlegg

  Gjennom dette programmet bidrar Enova til å realisere prosjekter som benytter energieffektive løsninger.
  – Vi tror det er et stort potensial for å velge mer energieffektive løsninger både blant private og offentlige aktører, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova Merete Knain.

  Typiske områder er gatelys/veilys, landstrøm i havner, elektrisk banedrift, utendørs idrettsanlegg, VAR-sektoren og oppdrettsanlegg, men andre områder er også aktuelle.  Enovas investeringsstøtte skal bidra til å realisere prosjekter som har ambisiøse energimål, men som ikke har tilstrekkelig lønnsomhet til å bli gjennomført uten støtte.

   

  Nytt gatelysanlegg i Steinkjer kommune kutter kommunens strøm- og vedlikeholdsutgifter med rundt 1,5 million kroner årlig

   

  Mulig å søke om støtte til energiledelse i anlegg

  Støtte til introduksjon av energiledelse

  Gjennom programmet Støtte til introduksjon av energiledelse i industri og anlegg gir Enova støtte til analyser og etablering av tiltakslister i industri- og anleggsvirksomheter med ulike typer utendørsanlegg som etablerer energiledelse.
  Manglende kompetanse og bevissthet om egen energibruk er en betydelig barriere mot effektiv og bærekraftig energibruk i industrien så vel som anlegg og samfunnet for øvrig. Med etablert energiledelse kan virksomheter ta grep om sin energibruk og sette arbeidet inn i et kontinuerlig system for oppfølging og forbedring. Eksempler på kommunale virksomheter som kan søke på dette programmet er vann- og avløpssselskap, havner etc.

  Les mer om Støtte til introduksjon av energiledelse

 • Transnova har satt av inntil 500 000 euro til å støtte den norske delen av prosjekter i utlysningen «Future Travelling».

  Utlysningen er delt opp i to faglige områder:

  • Future Vehicle Technologies søker etter prosjekter som omhandler framdriftssystemer for alternative drivstoff.
  • Traveller of the Future søker etter prosjekter som omhandler IKT/ITS-relaterte tjenester som skal bidra til grønnere og mer sømløs transport.

   

  Her finner du mer informasjon.

 • Skru av lyset 23. mars 2013, kl 20.30 – 21.30

   

  Earth Hour kommer til Glåmdalsregionen lørdag 23. mars kl 20:30.

  Hva er Earth Hour, spør du? Jordens time? Det er den ene timen da en milliard mennesker slår av lyset klokken halv ni. Som en dimmet bølge rundt kloden. Tenk dét. For en vanvittig tanke. For et rabiat, genialt, konsept. Det finnes en myte som sier at om alle mennesker på planeten hopper samtidig, så vil kloden flytte på seg. Det er helt urealistisk, men det sier noe om våre forestillinger om hva man kan få til om alle gjør noe samtidig – med det samme målet. Målet er å markere en felles bevissthet om vårt felles mål – fremtiden. At vi tenker på den, og at vi samtidig vil at den skal være en god nåtid for menneskene som eksisterer da. Det er en fantastisk måte å markere noe med et signal, et signal med ekko fra langt tilbake i fortiden da man signalerte med flammer og lys. Nå, i en tid med overflod av lys, signalerer vi best med å slå av lyset. Og når en milliard mennesker gjør det samtidig, så vil flere mennesker enn det er celler i en menneskehjerne gjøre noe samtidig – da snakker vi kollektiv bevissthet.

  Når verden slukker lyset under Earth Hour, handler det om mer enn en time i mørket.

  Les om Earth Hour her.

   

  Bli med du også og slå av lyset lørdag 23. mars kl 20:30–21:37, for en lysere fremtid.

   

   

   

   

 • En samling fakta og nyttig informasjon om klima og miljøutfordringene våre:

  Les Perspektivmeldingen 2013 her.

 • Nordiske Energy Technology Perspectives

  har som mål å være et sentralt referansedokument for energiteknologisk politikk i den Nordiske regionen fram mot 2050.

  Det vil vise fremtredende eksempler på Nordisk lederskap i overgangen mot et mer bærekraftig energisystem.

  Her kan du lese om dette http://www.nordicenergy.org/project/nordic-energy-technology-perspectives/

 • Våre karbonutslipp…..

  Her kan du se en animasjonsfilm som synliggjør dette.

 • Våler & Vekst = Vann & Vind

  I avisa Glåmdalen, har vi kunnet lese om mulige milliardinvesteringer på fornybar energi i Våler. Fornybar energi og utviklingen av teknologi knyttet til bedre energiutvinning av bl.a eldre kraftverk er i sterk vekst. I Green Valley er alle de største investeringer de siste 2-3 årene knyttet til mer bærekraftige og fornybare energiløsninger – og disse investeringer vil gjøre Våler og regionen som helhet til en enda mer fremtidsrettet region å bo i. Vi ser frem til å følge denne utviklingen.

   

  Kilde: Glåmdalen

 • «Sexy vannvarme fra Solenergi»

  FerroFil AS på Årnes er en av mange bedrifter som stolt kan vise frem produkter de har levert i 40 år, også kan tilpasses og være en del av løsningene på bruk av mer fornybare energi, i dette tilfelle solenergi.

   

  FerroFil AS produserer blant annet varmtvannsbeholdere, og bedriften er svært stolte av det nye  solenergidrevne varmesystemet som er levert til den nye videregående skolen på Gran.

   

  -Om sommeren er skolen tom, men sola virker optimalt. Da sendes energien tilbake til fjernvarmeanlegget som supplerer skolens energibehov gjennom vinteren, forteller direktør Thore Sydtangen.

   

  Dette er et godt eksempel på at tradisjonelle industriprodukter kan tilpasses forventninger og krav til nye energiløsninger.

   

  Kilde: Glåmdalen.

 • Grønn satsing er gull verdt (fra Glåmdalens nettside)

  Les hele artikkelen her.

 • Green Valley Forum, 13. januar 2012

  Green Valley forum – en energisprøyte for regionen.

  Green Valley forum som ble arrangert fredag 13. januar hadde stor interesse, og ett fullpakket konferanserom med deltakere som fikk stort påfyll av fornybar kompetanse.

  Les hele saken.