Landbukets mulighet som energiprodusent.

Våler kommune og Våler bondelag i samarbeid med Interreg prosjektet FEM

inviterer til seminar om landbrukets mulighet som energiprodusent. Se invitasjonen her.