Miljøkommune.no gir miljøråd til kommunene

Miljøvernmyndighetene har lansert nettstedet Miljøkommune.no, en samling med oppskrifter og råd som viser kommunene hvordan de kan behandle plan- og miljøsaker riktigere og raskere.

Kommunene har omfattende ansvar og myndighet på miljøområdet, og på Miljøkommune.no finner kommunen:
– Oversikt over kommunenes myndighet og plikt etter miljølovverket.
– Praktiske veiledninger om hvordan konkrete myndighets- og pliktoppgaver på miljøområdet kan løses.
– Ordforklaringer, lenker til nyttige kart, databaser og andre instanser.
– Nyhetsbrev med oppdateringer om lovendringer, nye veiledninger og andre nye ressurser.