Eidsiva Energi

Eidsiva Energi

Eidsiva eies av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og 26 kommuner i de to fylkene. Selskapet er blant Norges største energiselskap med betydelig virksomhet innen produksjon og salg av kraft, bredbånd og elsikkerhet. Nettselskapet Eidsiva Nett ivaretar 21 000 kilometer strømnett i området. Eidsiva har ca. 160 000 kunder og 1000 ansatte fordelt på 30 kontorer og oppmøtesteder i regionen.

De globale klimaproblemene er utfordrende og behovet for mer fornybar energi er stort. Eidsiva utvikler fornybar energi fra regionens ressurser innen vannkraft, biomasse, avfall og vindkraft. Selskapet vil om få år ha en totalproduksjon på nær fem milliarder kilowattimer fornybar energi.

Eidsivas verdier
Til Eidsivas visjon – Drivkraft for oss i Innlandet – er det knyttet tre verdier. Eidsiva skal være:

  • Nytenkende i måten kjernevirksomheten utvikles på og ikke minst i arbeidet med å utvikle nye energiformer, videreutvikle vannkraft og bioenergi.
  • Handlekraftig ved å ha finansiell styrke og kompetanse til å gjøre riktige ting til rett tid for å nå eiernes mål.
  • Engasjert ved at Eidsivas ansatte til enhver tid utnytter sin kompetanse til å gjøre riktige ting til rett tid for å nå eiernes mål.