Øvrebyen, Kongsvinger

Kongsvinger kommune

Som alle andre byer er Kongsvinger i kontinuerlig utvikling. I tillegg til byen Kongsvinger, kan kommunen også by på skog, sjø, frisk luft og stillhet. Kongsvinger Kommune fikk Statens Bymiljøprisen i 2009 for offensivt arbeid for å få til et bærekraftig bymiljø.