Samarbeidspartnere

Eidskog kommune lengst sør i Hedmark fylke, med grense mot Sverige og EU – midt i Skandinavia. Det gir gode kommunikasjonsmuligheter med kort vei til Oslo Lufthavn, Gardermoen og sentrale deler av Sverige.

Grue kommune grenser i sør mot Kongsvinger, i øst mot Sverige (grensen mot Sverige er ca 3 mil lang), i nord Åsnes og i vest Nord- og Sør-Odal kommuner. Grues kommunesenter er Kirkenær. I kommunen bor ca 5000 mennesker på 840 km². Landskapet domineres av skogkledde åser på begge sider i det brede flate dalføret. Glomma og sjøene Namsjøen, Frysjøen, Skasen, Røgden og Rotbergsjøen østover Finnskogen skaper variasjon i landskapsbildet.

Kongsvinger kommune er regionsenteret i Glåmdalsregionen med ca. 17.400 innbyggere. Byen feiret sitt 150-års jubileum i 2004.

Nord-Odal kommune ligger nord-vest i regionen. Kommunesenteret er Sand og det bor ca 5.100 i kommunen.

Sør-Odal kommune har et areal på 516,8 km2. Innbyggertall pr 1.1.2012 er 7 859. Sør-Odal har hatt en positiv befolkningsutvikling, og SSBs prognoser viser en jevn økning i folketallet også videre framover.

Våler kommune

Åsnes kommune har ca 7600 innbyggere og har plass til mange nye Åsnessokninger. Her er varierte bomuligheter, fra tettsted til spredt bebyggelse. Flisa er administrasjonssentrum i kommunen, sentralt beliggende i Solør.

Hedmark fylkeskommune. Fylkeskommunen er styringsnivået mellom staten og kommunene og ledes av folkevalgte politikere. Hedmark fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon der fylkestinget er den øverste myndighet og parlamentarismen er fylkets styringssystem. Innbyggerne velger nytt fylkesting hvert fjerde år.

Energiråd Innlandet, regionalt kompetansesenter for energieffektivisering.

Interregprosjektet FEM, FEM – Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø – er et prosjekt innen programmet Interreg Sverige-Norge 2007-2013. Partnere fra Akershus og Hedmark fylke i Norge og Värmland og Dalarna i Sverige deltar i prosjektet.